نرم افزار MSI is Afterburner

MSI is Afterburner یک برنامه عالی برای تمامی کسانی که به دنبال هستند که می خواهند کارت گرافیک خود را اور کلاک کنند. این برنامه برای تمامی شرکت های تولید کنند کارت گرافیک کاربرد دارد. این نرم افزار بهشتی برای کسانی است که می خواهند حتی از یک فریم کارت گرافیک خود نگذرند. کار کردن با MSI is Afterburner بسیار ساده است. همچنین خیلی مفید و کارامد می باشد.

لینک سایت نرم افزار

لینک سایت نرم افزار MSI is Afterburner

Related projects