نرم افزار DisplayFusion

این برنامه برای کسانی که از دو یا چند مانیتور در سیستم های خود می خواهند استفاده کنند کاربردی است. DisplayFusion خیلی زیبا و راحت چند مانیور را در سیستم شما مچ می کند و بعد آن می توانید از بازی ها لذت هر چه بیشتری ببرید.

لینک سایت نرم افزار

لینک سایت نرم افزار DisplayFusion

Related projects