نرم افزار Borderless Gaming

این برنامه برای کسانی که با PC بازی می کنند مناسب است. با این نرم افزار شما می توانید به بازی های خود را بر روی سیستم خود تنظیم کنید. مثلا چند مانیتور را با هم مچ کنید، بازی را فول اسکرین کنید، بازی را روی مانیتور های خمیده تنظیم کنید و غیره غیره .

لینک سایت نرم افزار

Borderless Gaming

Related projects