هاب USB 3.0 به چهار USB 3.0 HUB USB 3.0

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 118,000 تومان است.

هاب چهار پورت USB 2.0 مدل 11

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.

هاب چهار پورت USB 2.0 مدل 12

قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

هاب چهار پورت USB 2.0 مدل 13

قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.