نمایش دادن همه 8 نتیجه

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 1 گرمی Halnziye HY880

38,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 5.15 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 1 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی خوب و قیمت مناسب هستند.
   • ترکیبات به کار رفته:
    سیلیکون: 10%، کربن: 45% و اکسید فلز: 45%
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 30 گرمی Halnziye HY610

49,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 3.05 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 30 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای تراشه‌ها و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی متوسط و قیمت بسیار مناسب هستند.
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 4 گرمی Halnziye HY880

149,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 5.15 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 4 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی خوب و قیمت مناسب هستند.
   • ترکیبات به کار رفته:
    سیلیکون: 10%، کربن: 45% و اکسید فلز: 45%
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 5 گرمی Halnziye HY881 Plus

299,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 10 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 5 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی عالی به همراه قیمت مناسب هستند.
   • ترکیبات به کار رفته:
    سیلیکون: 10%، کربن: 55% و اکسید فلز: 35%
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 6 گرمی Halnziye HY880

149,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 5.15 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 6 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی خوب و قیمت مناسب هستند.
   • ترکیبات به کار رفته:
    سیلیکون: 10%، کربن: 45% و اکسید فلز: 45%
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 2 گرمی Halnziye HY-P13

349,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 13.4 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 2 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 30 گرمی Halnziye HY710

89,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 3.17 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 30 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای تراشه‌ها و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی متوسط و قیمت بسیار مناسب هستند.
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 30 گرمی Halnziye HY880

295,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 5.15 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 30 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی خوب و قیمت مناسب هستند.
   • ترکیبات به کار رفته:
    سیلیکون: ۱۰%، کربن: ۴۵% و اکسید فلز: ۴۵%
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی