نمایش 1–12 از 23 نتیجه

خمیر حرارتی (سیلیکون) گیمتک 1 گرمی GameTek G13

120,000 تومان
   • هدایت گرمایی واقعی: 10 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 1 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/04/17

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) گیمتک 1 گرمی GameTek G15

140,000 تومان
   • هدایت گرمایی واقعی: 12 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 1 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/03/21

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) گیمتک 3 گرمی GameTek G13

180,000 تومان
   • هدایت گرمایی واقعی: 10 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 3 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/04/17

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) گیمتک 3 گرمی GameTek G15

220,000 تومان
   • هدایت گرمایی واقعی: 12 وات بر متر کلوین
   • وزن خمیر: 3 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/03/21

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) گیمتک 30 گرمی GameTek G13

450,000 تومان
   • هدایت گرمایی واقعی: 10 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 30 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/04/17

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) گیمتک 30 گرمی GameTek G15

600,000 تومان
   • هدایت گرمایی واقعی: 12 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 30 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/06/13

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 1 گرمی Halnziye HY-P15

290,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 15.2 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 1 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/03/21

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 1.5 گرمی Halnziye HY-A8

180,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 5.8 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 1.5 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
   • ترکیبات به کار رفته:
    سیلیکون: 50%، کربن: 20% و اکسید فلز: 30%
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/02/30

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 2 گرمی Halnziye HY-P13

450,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 13.4 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 2 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU، کنسول‌های بازی و Over Clock کردن سیستم‌های گیمینگ و دستگاه‌های ماینر
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/02/16

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 20 گرمی Halnziye HY610

120,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 3.05 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 20 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای تراشه‌ها و قطعات الکترونیکی
   • این محصول، صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارد و برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی متوسط و قیمت بسیار مناسب هستند.
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/04/17

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 3 گرمی Halnziye HY3

180,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 5.5 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 3 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU, CPU و قطعات الکترونیکی
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/02/30

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)

خمیر حرارتی (سیلیکون) هالنزیه 3 گرمی Halnziye HY880 Plus

298,000 تومان
   • هدایت گرمایی: 7.5 وات بر متر کلوین (W/m.k)
   • وزن خمیر: 3 گرم
   • حداقل ماندگاری: 5 سال
   • توصیه شده برای GPU ،CPU و کنسول‌های بازی
   • این محصول برای کسانی مناسب است که به دنبال کارایی بالا همراه با قیمت مناسب هستند.
  • تضمین اصالت، کیفیت و تازه بودن محصول توسط گیمستان
  • دارای شرط استفاده از محصول و رضایتمندی

در صورت نیاز به تعداد بیشتر، هماهنگ نمایید.

تاریخ بروزرسانی قیمت: 1402/04/05

(این کالا، تغییر قیمت نداشته است)