نرم افزار WizTree

WizTree نرم افزاری است که به شما حجم تمامی دیسک ها، فلدر ها و… را در اختیار شما قرار می هد. این برنامه های کسانی که به فضا های ذخیره سازی در سیستم هایشان نیاز دارند بسیار مناسب است. WizTree رقیب های زیادی دارد ولی این نرم افزار علاوه بر کارآمد بودن بسیار ساده می باشد و کار کردن با آن راحت است.

لینک سایت WizTree

لینک سایت نرم افزار WizTree

Related projects