نرم افزار Widescreen Fixer

Widescreen Fixer برای تنظیم کردن اسکرین بازی های قدیمی کاربرد دارد. با این نرم افزار شما می توانید بازی هایی که برای مانیتور شما تنظیم نشده اند را تنظیم کنید. در کل این نرم افزار کاربری عالی برای لذت بردن از بازی ها دارا می باشد.

لینک سایت نرم افزار

لینک سایت نرم افزار Widescreen Fixer

نمونه کارهای مشابه