نرم افزار Vortex

Vortex یک نرم عالی برای کسانی که علاقه به مود کردن بازی ها دارند است. با این نرم افزار شما می توانید مود های خود را تنظیم، فعال و غیر فعال، نصب یا حذف و حتی تاثیر آن بر بازی را ببینید. کار کردن با این برنامه ساده می باشد و برای کسانی که خیلی در مود کردن مهارت ندارند عالی است. اما کسانی که به دنبال مود های خیلی خاص می گردند این نرم افزار خیلی کارایی برایشان ندارد.

لینک سایت نرم افزار

لینک سایت نرم افزار Vortex

نمونه کارهای مشابه